○○ בייבי קליק | מציאת פרטנרים למטרת הורות משותפת ○○

כניסה

הכל על הסכם הורות משותפת - פרי עטה של עורכת הדין פרנקל הילההכל על הסכם הורות משותפת - פרי עטה של עורכת הדין פרנקל הילה

נשים רבות אשר מגיעות לשלב מסוים בחייהן בו נראה להן שהגיע הזמן להביא ילד לעולם ולממש את פוטנציאל ההורות הטמון בהן וגם גברים אשר מסיבות כאלו או אחרות לא מימשו או לא יכולים לממש קשר זוגי אשר יביא למימוש פוטנציאל ההורות שלהם, יכולים כיום לעשות זאת בדרך מסודרת ויעילה, כזאת שתמזער להם את החששות הטמונים בצעד זה.

הדרך עליה אני מכוונת הינה דרך של עריכת הסכם העונה לשם "הסכם להורות משותפת".

בשנים האחרונות, חלה פריצת דרך בעריכת הסכמים אלו אשר מתאימים לזוגות אשר המכנה המשותף שלהם הוא הרצון להפוך להורים, להביא יחדיו ילד משותף מבלי לחיות במסגרת זוגית מקובלת  ומבקשים להגדיר את יחסיהם ויחסי המשפחה סביב נושא ההורות ולא סביב הקשר הזוגי שהכל נעשה מתוך ראייה של טובת הילד.

התפתחות זו עונה למעשה על צורך אנושי טבעי להולדת ילדים ולמימוש הורות גם ללא קשר נישואין.

סביב רצון זה , נחקק חוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב- 1992:

הזוגות אשר מבקשים לממש הורות משותפת, עורכים ביניהם עוד בטרם יציאת הצאצא לעולם, "הסכם להורות משותפת". מטרתו של הסכם זה הינה - מחד, להבטיח את זכויותיהם וחובותיהם של ההורים כלפי ילדיהם המשותפים, ומאידך, להבטיח כי תתבצע הפרדה מהבחינה הרכושית כלכלית, והן מבחינות אחרות הנוגעות למהלך אורח החיים.

מה יש לכלול בהסכם הורות?


שם הילד – על פי חוק השמות ילד אשר הוריו אינם נשואים נושא אוטומטית את שם משפחתה של אמו ועל אביו להסכים לנשיאת שמו באם מעוניינים ההורים שהילד ישא את שם האב. על כן, מסדירים ההורים בניהם מראש  נקודה זו וקובעים את שמו של מי ישא הילד.

משמורת- הסכם הורות משותפת, על ההורים להסדיר מי יהיה ההורה המשמורן, או אם ברצונם כי המשמורת על הילד תהיה משמורת משותפת. יודגש, כי עפ"י חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ד 1962 שני ההורים הינם אפוטרופסים הטבעיים של הילד הכוללת בתוכה את החובה והזכות לדאוג לכל צרכיו של הילד.

רצוי לכלול גם סעיף הנוגע לאופן משמורת הילדים במקרה פטירה חלילה של אחד ההורים.

הסדרי ראייה- כיוון שהילד מתגורר בפועל אצל אחד ההורים, נהוג לקבוע מראש הסדרי ראיה של ההורה השני עם הילד.

דמי מזונות-  ניתן לקבוע את חובת המזונות והיקפה, חובת תשלום מדור, הוצאות מיסים, הוצאות חינוך, הוצאות בריאות שאינם מכוסים מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי כגון: טיפולי שיניים, פסיכולוגים וכד'.

מקום מגורי הילד - הסכמה על מרחק מגורים של ההורים זה מזה ולעיתים גם הסכמה על מקום המגורים או הסדרי מעבר מגורים ממקום למקום.

 רכוש הצדדים- לרוב נהוג לרשום סעיפים שיקבעו הפרדה רכושית בין הצדדים.

הסכמות שונות- רצוי שההסכם יכלול הסכמות שונות בעניין אופן כניסת האישה להיריון, ביצוע בדיקות גנטיות שעל הצדדים לעבור ולאחר מכן הסכמות לתקופת ההיריון .

כן רצוי לכלול אף הסכמות בכל הנוגע לגידול הילד , אופן חינוכו וכד'. 

מה התוקף של הסכם זה והאם יש צורך לאשרו בבית המשפט?


תנאי מרכזי לתוקפו המשפטי של הסכם הורות משותפת הינו אישורו של ההסכם בפסק דין על ידי שופט בבית המשפט לענייני משפחה במעמד שני הצדדים וזאת כדיי שההסכם יקבל תוקף משפטי חזק. מתן תוקף פסק דין להסכם הורות משותפת לפני הריון או לפני לידה אינו מוסדר בחקיקה, אך במקרים מסוימים תהיה לבתי המשפט נטייה לאשר הסכם מסוג זה ככל שמדובר בהסכם אשר אינו נוגד את תקנת הציבור או שאינו נוגד את עיקרון טובת הילד. בשנים האחרונות אנו עורכים יותר ויותר הסכמי הורות משותפת במשרדנו. אני אישית בעד עריכת הסכמים אלו ומאמינה שהזכות להורות הנה זכות בסיסית של כל אדם, ללא קשר ליכולתו להיות נשוי או לרצונו לכך. אני בהחלט סבורה שהסכם מסוג זה משרת הן את הצדדים והן את הקטין שיגדל לתוך מציאות של שני הורים שהקשר שלהם מבוסס על ערכים של שותפות, כבוד הדדי, אכפתיות ורצון משותף שמתמקד בטובת הילד .

אסכם מאמר זה שנושא ההורות המשותפת  הפך להיות בשנים האחרונות פופולארי מתמיד, מה  שמחזק את המסקנה (שלי לפחות), ששותפות מוצלחת באחריות ההורית אינה מחייבת בהכרח קשר נישואים או קשר מיני. חשוב לציין שהסכם הורות משותפת הינו הסכם מורכב אשר מחייב ניסוח מדויק וצופה פני עתיד. ניסוח כללי מדי ו/או חובבני מדי עלול להכשיל בעתיד את ראשית כוונתם של הצדדים עובר לחתימתם על הסכם הורות משותפת ולכן מומלץ להיוועץ בעו"ד.

אודות כותבת המאמר-

כותבת המאמר הינה עורכת הדין ומגשרת פרנקל הילה אשר בקיאה בתחום  ומעורה בתחום דיני המשפחה וירושה ומטפלת מזה שנים בתיקים מורכבים ביותר וזאת ללא פשרות ולשביעות רצון לקוחותיה המלאה.

ניתן לבקר באתרה המשפטי- www.frenkel-law.co.il או בדף הפייסבוק של משרדה-  http://www.facebook.com/FrenkeHila

מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בנוגע למקרה הפרטני, וכמובן שכל מקרה יבחן לגופו, ועל כן, רצוי כי תיוועץ בעו"ד בעניין זהבהצלחה!